Over ons

Onze Doelen

De Stichting Meertalige Logopedie Nederland zet zich in voor:  

  • Het verbeteren van de kwaliteit van behandeling en begeleiding van meertalige zorgvragers binnen de logopedische sector.
  • Het optimaliseren van de vindbaarheid van meertalige logopedisten in Nederland, zodat de zorgvragers en zorgverleners makkelijker met elkaar in contact komen.
  • Het verwerven en verspreiden van informatie over logopedische interventies bij meertalige cliënten.
Logopedie Meertalig

Missie,visie en strategie

De Stichting Meertalige Logopedie Nederland heeft als missie het verbinden van een- en meertalige zorgverleners en zorgvragers. De Stichting Meertalige Logopedie Nederland staat voor kwalitatieve logopedische zorg waarbij de taalachtergrond aansluit bij de zorgvrager.

Daarnaast staat de Stichting Meertalige Logopedie Nederland voor het verspreiden en verwerven van kennis met betrekking tot meertaligheid.

Ten slotte zal de Stichting Meertalige Logopedie Nederland op lange termijn logopedische hulpmiddelen en materialen ontwikkelen om de logopedische zorg in de moedertaal te bevorderen en te ondersteunen. De Stichting staat voor nauw aansluitende logopedische zorg waar elke burger in Nederland recht op heeft.

Geschiedenis

De werkgroep Meertalige Logopedisten Nederland is in 2010 tot stand gekomen. Sinds eind 2019 is de werkgroep overgegaan in een stichting; Stichting Meertalige Logopedie Nederland.

Bestuur_SMLN

Bestuursleden

Voorzitter

Homeyra Saiid

Secretaris

Dunya Taki-Salomonson

Penningmeester

Homeyra Saiid

Raad van advies

Karin Neijenhuis
Hélène Rompen
Antoon Huigens

Beleidsplan

Beleidsplan 2020 Stichting Meertalige Logopedie Nederland 

BeloningsBeleid

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning. Wel kunnen zij een onkostenvergoeding krijgen. De stichting heeft geen werknemers in dienst.