Heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op via contact formulier

Meld u aan met onderstaand formulier

  Naam


  Logopedist sinds  Praktijk naam

  Behandellocatie(s)


  E-mail adres


  Telefoonnummer


  Website  Foto voor de Stichting MLN website
  (img | jpg | png - max 1mb)


  Zijn er contactgegevens die u wilt vermelden op de website? bijv. een e-mail adres of telefoonnummer


  Indien de studie logopedie niet in Nederland is gevolgd
  Wordt het diploma erkend in Nederland?JaNee


  Aanvullende opleiding (bijv. spraaktaalpathologie, taalwetenschappen)


  Behandeltalen


  Doelgroep
  KinderenVolwassenen


  Persoonlijk profiel


  Specialisaties
  Onder welke behandelgebieden(en) vallen uw specialisaties?

  ADEM EN STEM
  -Astma
  -Hyperventilatie
  -Stemproblemen bij kanker
  -COPD
  -Stemklachten
  -Genderdysfonie
  -Stembandverlamming


  SPRAAK
  -Aangezichtsverlamming
  -Nasaliteitstoornis
  -Afwijkende mondgewoontes
  -Articulatiestoornis
  -Spraakontwikkelingsdyspraxie
  -Dysartrie
  -Verbale apraxie
  -Vloeiendheidsstoornissen


  TAAL
  -Afasie
  -Psychomotore retardatie
  -Ondersteunde communicatie
  -Autisme spectrum stoornis (ASS)
  -Taal- en spraakstoornisssen bij dementie
  -Dyslexie
  -Taalontwikkelingsstoornis (TOS)


  SLIKKEN
  -Eet- en drinkproblemen bij dementie
  -Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
  -Slikstoornissen bij volwassenen


  GEHOOR
  -Revalidatie na plaatsing CI
  -Slechthorendheid

  Heeft u een andere vraag?

  neem contact met ons op via het

  contact formulier

  Deelname meertalige logopedie