deelname logopedisten

Ben je een logopedist die naast het Nederlands nog een andere taal spreekt en voldoe je aan de definitie van een meertalige logopedist (zie hieronder). meld je dan aan door op aanmelden te klikken en vul het formulier volledig in. 

Definitie meertalige logopedist

De logopedisten die zichzelf profileren als meertalig ten behoeve van het verstrekken van klinische diensten, dienen in staat te zijn om in de behandeling, naast hun moedertaal, ten minste één andere taal te spreken (of gebaren) op native of near-native niveau in lexicon (woordenschat ), semantiek (betekenis), fonologie (uitspraak), morfologie / syntaxis (grammatica), en pragmatiek (gebruik). 

Om meertalig onderzoek en behandeling in de taal van de klant te kunnen voorzien, dient de meertalige logopedist aan de volgende vier punten te kunnen voldoen:

de mogelijkheid hebben om het proces van normale spraak- en taalverwerving voor zowel meertalige en eentalige individuen en hoe deze processen tot  uiting komen in gesproken (of gebaren) en geschreven taal te beschrijven;
het vermogen hebben om formele en informele onderzoeksprocedures toe te passen en te interpreteren ter beoordeling van het onderscheid tussen communicatie verschillen en communicatiestoornissen bij gesproken (of gebaren) en geschreven taal;
het vermogen hebben om interventiestrategieën toe te passen, die gelden voor de behandeling van communicatiestoornissen bij de taal van de cliënt; en
de mogelijkheid hebben om culturele factoren te herkennen die invloed kunnen hebben op de levering van logopedische diensten aan de taalgemeenschap waartoe de cliënt behoort.

Eigenschappen / Vaardigheden

De logopedisten die zichzelf profileren als meertalig ten behoeve van het verstrekken van klinische diensten, dienen in staat te zijn om in de behandeling, naast hun moedertaal, ten minste één andere taal te spreken (of gebaren) op native of near-native niveau in lexicon (woordenschat ), semantiek (betekenis), fonologie (uitspraak), morfologie / syntaxis (grammatica), en pragmatiek (gebruik). In aanvulling op de taalbeheersing, dient de logopedist specifieke kennis en vaardigheden te bezitten die nodig zijn voor de te leveren diensten.

Meertalige logopedisten dienen in hun dienstverlening in staat te zijn om zelfstandig uitgebreide diagnostiek en behandeling / revalidatie diensten voor spraak- en taalstoornissen in de taal en de gewenste wijze van communicatie van de cliënt te bieden. Eveneens dienen ze voldoende taalbeheersing te hebben om het volgende te kunnen realiseren:

cultureel en taalkundig passende diagnostische materialen, tools en methoden selecteren en  interpreteren;  
de cliënt instrueren en beoordelen van met behulp van (ontwikkelings-)psychologische, fysiologische, en pedagogische modellen en leertheorieën bij het toepassen van klinische technieken in de directe therapie;
gestandaardiseerde zelfrapportages van communicatieproblemen afnemen en interpreteren.

Meertalige logopedisten dienen in hun dienstverlening in staat te zijn om zelfstandig uitgebreide diagnostiek en behandeling te bieden voor spraak, taal, cognitie, stem- en slikstoornissen in de taal en de gewenste wijze van communicatie van de cliënt. Eveneens dienen ze voldoende taalbeheersing te hebben om het volgende uit te kunnen voeren:

het proces van normale spraak en taalverwerving-voor zowel tweetalige en eentalige sprekers van die taal beschrijven, inclusief de wijze waarop deze processen worden gemanifesteerd in gesproken en geschreven taal (of gebarentaal indien van toepassing);
formele en informele procedures ter beoordeling van het onderscheid tussen communicatie en communicatieproblemen aandoeningen interpreteren kunnen selecteren, toepassen en interpreteren;
interventiestrategieën toepassen bij de behandeling van communicatiestoornissen in de taal of de wijze van communicatie die het meest geschikt is voor de behoeften van het individu

Vacature intermediair Raad van Advies

De stichting Meertalige Logopedisten Nederland biedt een vacature aan voor de functie van een coördinator voor logopedisten en/of linguïsten die de volgende talen spreken: Fries, Papiaments, Duits, Vlaams, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Arabisch, Turks, Farsi, Berbers. De functie/werkzaamheden vinden op vrijwillige basis plaats. 
De stichting heeft een bestuur, een Raad van Advies en een groot netwerk. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, twee vice-voorzitters, penningmeester en secretaris. Het bestuur bestaat uit maximaal 5 leden. Er is een Raad van Advies (RvA) waarvoor net zo veel leden zijn als de talen die gesproken worden door de logopedisten binnen het netwerk van SMLN. Per taal wordt er een coördinator gekozen. 

De functie-eisen zijn:
De logopedist of linguïst is meertalig.
Je beschikt over voorzittersvaardigheden.
Je beschikt over goede communicatievaardigheden.
Je maakt maximaal twee uur per week vrij voor je taken.
Je verbindt je voor minstens drie jaar aan deze functie.

Takenomschrijving
Je fungeert als intermediair tussen het bestuur van SMLN en de logopedisten en/of linguïsten.
Je vergadert zes keer per jaar maximaal twee uur per keer met de logopedisten en/of linguïsten die dezelfde taal spreken als jij.
Je vergadert twee keer per jaar één uur per keer met het bestuur van SMLN.

Heeft u een andere vraag?

neem contact met ons op via 

 info@mln.nl

Deelname meertalige logopedie

Heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op via info@mln.nl

  Naam

  Logopedist sinds

  Praktijk naam

  Behandellocatie(s)

  E-mail adres

  Telefoonnummer

  Website

  Foto voor de Stichting MLN website
  (img | jpg | png - max 1mb)
  Zijn er contactgegevens die u wilt vermelden op de website? bijv. een e-mail adres of telefoonnummer

  Indien de studie logopedie niet in Nederland is gevolgd
  Wordt het diploma erkend in Nederland?JaNee
  Aanvullende opleiding (bijv. spraaktaalpathologie, taalwetenschappen)


  Behandeltalen


  Doelgroep
  KinderenVolwassenen
  Persoonlijk profiel

  Specialisaties
  Onder welke behandelgebieden(en) vallen uw specialisaties?

  ADEM EN STEM
  -Astma
  -Hyperventilatie
  -Stemproblemen bij kanker
  -COPD
  -Stemklachten
  -Genderdysfonie
  -Stembandverlamming


  SPRAAK
  -Aangezichtsverlamming
  -Nasaliteitstoornis
  -Afwijkende mondgewoontes
  -Articulatiestoornis
  -Spraakontwikkelingsdyspraxie
  -Dysartrie
  -Verbale apraxie
  -Vloeiendheidsstoornissen


  TAAL
  -Afasie
  -Psychomotore retardatie
  -Ondersteunde communicatie
  -Autisme spectrum stoornis (ASS)
  -Taal- en spraakstoornisssen bij dementie
  -Dyslexie
  -Taalontwikkelingsstoornis (TOS)


  SLIKKEN
  -Eet- en drinkproblemen bij dementie
  -Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
  -Slikstoornissen bij volwassenen


  GEHOOR
  -Revalidatie na plaatsing CI
  -Slechthorendheid